ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hakkımızda

ERASMUS NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik eden ve üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini sağlayan bir Avrupa Birliği programdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  

Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülke olan Türkiye'yi kapsamaktadır.  

Avrupa Birliği ülkelerinde 1987’den beri uygulanmaktadır. 2003 yılı itibariyle 1 milyon 100 bin civarında öğrenci değişimi yapılmış olması bakımından da AB Eğitim ve Gençlik Programlarının en cazibeli programı olduğu söylenebilir.  

Erasmus programı,  yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır. 

 ERASMUS PROGRAMININ AMACI NEDİR? 

Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

PROGRAMA KATILIM NE ŞEKİLDE OLUYOR?

Programa katılabilmek için AB Eğitim ve Gençlik Programlarına ülke olarak katılımın gerçekleşmesinden sonra öncelikle yüksek öğretim kurumlarının tüzel kişilik olarak Erasmus programına katılım hakkı elde etmek için Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne (Erasmus University Charter-EUC) başvurup AB Komisyonu’ndan onay almaları gerekmektedir. Bu onay bir çeşit programa ‘giriş bileti’ anlamı taşımaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar (İkili Anlaşmalar) kapsamında yapılabilmektedir. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir.

Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Yönlendirme ve İzleme Komitesi’nin belirlediği seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

EUC sahibi bütün yüksek öğretim kurumlarını gösteren liste: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/overview/erasmus_overview.htm

 ERASMUS KİMDİR?

Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

Hayatı boyunca Avrupa'nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi yaşayan Erasmusun en önemli eseri "Deliliğe Övgü" (Moriæ Encomium), günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bağnazlığa karşı kaleme alınmış en önemli yapıtlardan biri sayılmaktadır.


Ekleme tarihi: 17-01-2019 10:42:37 Güncellenme tarihi: 08-06-2020 15:47:25