Hızlı Erişim

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Plus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Formları

1- ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ FORMLARI

A. Ordu Üniversitesi Erasmus+ Öğrenim Başvurusu Sırasında Öğrencinin Getirmesi Gerektiği Evraklar

1- Öğrenim Hareketliliği Ön Başvuru Formu;

- Aday/Ön Başvuru Formu 

2- Transkript

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- DİLEKÇELER (GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN)

** Feragat Dilekçesi

B. Öğrencilerin Karşı Kuruma Başvuru Sırasında Hazırlaması Gerektiği Evraklar

1. Başvuru Formu

     - Gidilecek olan Üniversitenin kendi sitesinde bulunmadığı takdirde bu form doldurulacak.

2. Öğrenim Anlaşması (Learning Agrement)

Not: (Yol Gösterici Rehber Formu İçin Tıklayınız..)

     - 2 (iki) Nüsha olacak şekilde doldurulmalıdır.

3. Ders Tanıma Belgesi

     - 2 (iki) nüsha şeklinde hazırlanmalı, biri Öğrencide, biri Dış İlişkiler Ofisi'nde, biri de Bölüm Koordinatöründe kalmalıdır.

4. Öğrenci Bilgi Formu  (Önlü-Arkalı çıktı alınabilir.)

5. Arrival Form (İhtiyaç Halinde tarafımızca hazırlanır.)

 C. Karşı Kurumdan Kabul Yazısı Geldikten Sonra Vize ve Pasaport İşlemleri İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Harçsız Pasaport İçin Dilekçe

     - 25 yaş üstü öğrencilerin doldurması gerektiği form (1 Nüsha)

2. Pasaport Alımı İçin Yazı (Türkçe)

     - 25 yaş üstü öğrencilerin doldurması gerektiği form (1 Nüsha)

3. Konsolosluklara Verilmek Üzere Hazırlanması Gereken Vize Yazısı (İngilizce)

 D. Vize Alındıktan Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Sözleşmesi

      - Sözleşme hazırlandıktan sonra 2 Nüsha çıktısı alınmalıdır.

2. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ek Hibe Sözleşmesi 

      - Kurumumuzca talep edildiği zaman doldurulması gereken ek hibe sözleşmesi (2 nüsha)

 E. Yurtdışından Döndükten Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Karşı Üniversiteden Onaylı Katılım Sertifikası

     - Yurtdışından dönmeden önce mutlaka ıslak imzalı olarak karşı kurumdan talep edilmelidir. Orjinal nüsha kesinlikle Dış İlişkiler Ofisi’nde kalacaktır.

2. Karşı Üniversiteden Onaylı Not Dökümü

     -  Bu belgede yer alan derslerin kodları, adları ve ECTS kredileri, daha önce hazırlanmış olması gereken öğrenim anlaşması (LA) ile ders tanınma belgesinde (Recognition Certificate) ve bu aşamada hazırlanacak olan nihai ders sayıştırma ve not dönüşüm belgesindeki derslerle bire bir aynı olmalıdır.

- Nihai Rapor Formu 

       - Siztem üzerinden tarafımıza bildirmiş olduğunuz mail adresine gelecek olan form doldurularak program süreci tamamlanacaktır.

- DİLEKÇELER (GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN)

 Feragat Dilekçesi

- INCOMING STUDENT FORMS- (Gelecek Öğrencilerin Doldurması Gereken Formlar)

1. Application Form

2. Learning Agreement

 - CV ÖRNEĞİ (Karşı Kurumdan istendiği takdirde)

Özet CV


Ekleme tarihi: 17-01-2019 11:39:10 Güncellenme tarihi: 06-05-2021 16:15:19