Hızlı Erişim

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Plus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Formları

1- ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ FORMLARI

A. Ordu Üniversitesi Erasmus+ Öğrenim Başvurusu Sırasında Öğrencinin Getirmesi Gerektiği Evraklar

1- Ön Başvuru Formu;

- Başvurular online olarak alınmaktadır.

2- Transkript

- Akademik birimi tarafından onaylanmış veya e-devletten alınarak online başvuru ekine yüklenmiş olmalıdır.

B. Öğrencilerin Karşı Kuruma Başvuru Sırasında Hazırlaması Gerektiği Evraklar

1. Başvuru Formu

     - Gidilecek olan Üniversitenin kendi sitesinde bulunmadığı takdirde bu form doldurulacak.

2. Öğrenim Anlaşması (Learning Agrement)

Not: (Yol Gösterici Rehber Formu İçin Tıklayınız..)

     - 2 (iki) Nüsha olacak şekilde doldurulmalıdır.

3. Arrival Form (İhtiyaç Halinde tarafımızca hazırlanır.)

 C. Karşı Kurumdan Kabul Yazısı Geldikten Sonra Vize ve Pasaport İşlemleri İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Harçsız Pasaport İçin Dilekçe

     - 25 yaş üstü öğrencilerin doldurması gerektiği form (1 Nüsha)

2. Pasaport Alımı İçin Yazı (Türkçe)

     - 25 yaş üstü öğrencilerin doldurması gerektiği form (1 Nüsha)

3. Konsolosluklara Verilmek Üzere Hazırlanması Gereken Vize Yazısı (İngilizce)

D. Vize Sürecine Başvuru Döneminde veya Vize Alındıktan Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Ders Tanıma Belgesi

- Ders tanıma belgesi hazırlandıktan sonra 1 (bir) nüshası erasmus ofisine teslim edilmeli, 1 (bir) nüshası da Bölüm Koordinatöründe kalmalıdır.

2. Öğrenci Bilgi Formu  (1 nüsha olup Önlü-Arkalı çıktı alınabilir.)

3. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Sözleşmesi

- Sözleşme hazırlandıktan sonra 1 (bir) nüshası erasmus ofisine teslim edilmeli, bir nüshası da öğrencinin kendisinde kalmalıdır.

A. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ek Hibe Sözleşmesi 

      - Kurumumuzca talep edildiği zaman doldurulması gereken ek hibe sözleşmesi (1 nüsha)

- DİLEKÇELER (GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN)

 Feragat Dilekçesi

 E. Yurtdışından Döndükten Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Karşı Üniversiteden Onaylı Katılım Sertifikası

     - Yurtdışından dönmeden önce mutlaka ıslak imzalı olarak karşı kurumdan talep edilmeli ve Erasmus ofisine teslim edilmelidir. 

2. Karşı Üniversiteden Onaylı Not Dökümü

     -  Bu belgede yer alan derslerin kodları, adları ve ECTS kredileri, daha önce hazırlanmış olması gereken öğrenim anlaşması (LA) ile ders tanınma belgesinde (Recognition Certificate) ve bu aşamada hazırlanacak olan nihai ders sayıştırma ve not dönüşüm belgesindeki derslerle bire bir aynı olmalıdır.

3. Katılımcı Nihai Rapor Formu 

    - Hareketlilik süreci tamamlandığında tarafımıza bilgi formunda verdiği mail adresine "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Katılımcı Nihai Raporu" Mobility Tool (MT+) sistemi tarafından otomatik gönderilen katılımcı raporunun tamamlanması kalan hibe ödemesinin yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Raporu tamamladığınızda geriye kalan hibeniz ödenecektir. 

- INCOMING STUDENT FORMS- (Gelecek Öğrencilerin Doldurması Gereken Formlar)

1. Application Form

2. Learning Agreement

 - CV ÖRNEĞİ (Karşı Kurumdan istendiği takdirde)

Özet CV


Ekleme tarihi: 17-01-2019 11:39:10 Güncellenme tarihi: 21-07-2022 16:38:09