ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2022-Erasmus Programı Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Sonuç Duyurusu (05.05.2023)

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ PROGRAMI

2022-1-TR01-KA131-HED-000056535 No'lu Proje Dönemi

Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları ve Sonuç Listesi

Değerli Akademik ve İdari Personelimiz;

Kontenjan Sayılarımız:

Personel Ders Verme Hareketliliğinde: 12

Akademik Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde: 9

İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde: 3

*** 2022 Erasmus Uygulama El Kitabı İçin Lütfen Tıklayınız… (2022-1-TR01-KA131-HED-000056535) 

  • DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ... 
  • EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
  • İDARİ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Sorumlusu: Öğr. Gör. Ece ÖZPINARÖğr. Gör. Selin YURDAKUL 

erasmus@odu.edu.tr - Tel: (0 452) 234 50 10 - Dahili: 6124 / 6127 / 6164 / 6165

*!! Feragat Dilekçesi

Dipnot1: İtirazlar 12 Mayıs 2023, Cuma günü mesai bitimine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe ile yapılacaktır. Aksi durumlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Dipnot2: Oryantasyon tarihi ilerleyen günlerde başvuruda bulunan personellere resmi yazıyla duyurulacaktır.

Dipnot3:Hareketliliğe "ASİL" olarak hak kazanan personeller 31 Aralık 2023 tarihine kadar gidip-dönmüş olmaları gerekmektedir. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ASİL olarak hak kazanan ve hareketliliğe katılmayan personel hakkından feragat etmiş sayılacak olup, "YEDEK" Personeller sırayla hareketliliğe katılacaktır. 

Faaliyet süreci boyunca hazırlanması gereken belgeler için;

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ - YURTDIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE HAZIRLANMASI GEREKEN FORMLAR:

1-) Kabul (Davet) Mektubu (Invitation-Acceptance Letter): Yurt dışında ziyaret edilmek istenen kurumun yetkilileriyle yazışıp onaylı bir kabul yada davet mektubu alınmalıdır.  

Ordu Üniversitesi Örnek Davet Mektubu için tıklayınız.

2-) Ders Verme Hareketliliği Anlaşması (Teaching Mobility Agreement): Yurt dışında yapılacak faaliyetleri gösterir. Yurtdışına çıkılmadan önce hem ODÜ hem de karşı kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş hali ofisimize teslim edilmelidir.

3-) Ziraat Bankası Euro Hesabı: Gitmesi kesinleşen asil durumundaki personelin kendilerine ödeme yapılabilmesi için Ziraat Bankası üzerinden avro hesabı açtırarak bir sonraki adımda yer alan Personel Hibe Sözleşmesine hesap bilgilerini işlemeleri gerekmektedir.

4-) Personel Hibe Sözleşmesi: Hareketliliğe hak kazanan personel tarafından doldurularak imzalı şekilde faaliyet başlamadan önce ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı ve orijinal kopyası gerekir.

5-) Personel Bilgi Formu için tıklayınız...

6-) Görevlendirme Yazısı veya Yönetim Kurulu Kararı: Her bir personelin faaliyet başlamadan önce görevlendirme işlemlerini birimlerinde başlatıp belgenin bir kopyasının ofisimize ulaşmasını sağlaması gerekmektedir.

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ - YURTDIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

1-) Katılım Sertifikası: Faaliyetin gerçekleştiği kurumdan dönmeden önce talep edilmelidir. Islak imzalı ve orijinal kopyası ofisimize teslim edilmelidir. Belge üzerindeki tarihler daha önce hazırlanan Ders Verme Hareketliliği Anlaşması ile birebir uyumlu olmak zorundadır. Yurt dışındaki kurumlar genelde kendi formatlarında katılım sertifikası düzenlemektedirler ancak ilgili personelden katılım sertifikası formatı talep edilmesi durumunda ekteki örnek belge kullanılabilir.

2-) Ülkeye Giriş-Çıkış yaptığına dair e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama) üzerinden alınan belge : 

Link üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama) e-devlet bilgilerinizle giriş yaparak temin edebilirsiniz.

İzleyeceğiniz aşamalar ise a- hareketlilik "başlangıç tarihinizi ve bitiş tarihini" yazıyoruz, b- Belgenin verileceği kuruma "diğer" seçiyoruz, c- Kurum Adı yerine ise "Ordu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü" yazarak belgenin çıktısı alıp ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir.

3-) Personel Katılımcı Raporu: Hareketlilik süreci başlamadan önce yurt dışına çıkış işlemlerini tamamlayarak hibe ödemesi gerçekleştirilen personel koordinatörlüğümüz tarafından Ulusal Ajans’ın MT+ sistemine işlenerek sürece katılacağı komisyona bildirilir. Personel hareketlilik sürecini tamamladığında sistem tarafından otomatik olarak bilgi formunda beyan etmiş olduğu e-posta adresine katılımcı raporu gönderilir. Personel katılımcı raporunu tamamladığında koordinatörlüğümüze bildirim gelir ve kalan hibe miktarı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanarak ilgili personele ödenir.

ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ  - YURTDIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

1-) Kabul (Davet) Mektubu (Invitation-Acceptance Letter): Yurt dışında ziyaret edilmek istenen kurumun yetkilileriyle yazışıp onaylı bir kabul yada davet mektubu alınmalıdır.

* Ordu Üniversitesi Örnek Davet Mektubu için tıklayınız.

2-) Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması (Training Mobility Agreement): Yurt dışında yapılacak faaliyetleri gösterir. Yurtdışına çıkılmadan önce hem ODÜ hem de karşı kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş hali ofisimize teslim edilmelidir.

3-) Ziraat Bankası Euro Hesabı: Gitmesi kesinleşen asil durumundaki personelin kendilerine ödeme yapılabilmesi için Ziraat Bankası üzerinden avro hesabı açtırarak bir sonraki adımda yer alan Personel Hibe Sözleşmesine hesap bilgilerini işlemeleri gerekmektedir.

4-) Personel Hibe Sözleşmesi: Personel tarafından doldurularak imzalı şekilde faaliyet başlamadan önce ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı ve orijinal kopyası gerekir.

5-) Personel Bilgi Formu için tıklayınız...

6-) Görevlendirme Yazısı veya Yönetim Kurulu Kararı: Her bir personelin faaliyet başlamadan önce görevlendirme işlemlerini başlatıp belgenin bir kopyasının ofisimize ulaşmasını sağlaması gerekmektedir.

ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ - YURTDIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

1) Katılım Sertifikası: Faaliyetin gerçekleştiği kurumdan dönmeden önce talep edilmelidir. Islak imzalı ve orijinal kopyası ofisimize teslim edilmelidir. Belge üzerindeki tarihler daha önce hazırlanan Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması ile birebir uyumlu olmak zorundadır. Yurtdışındaki kurumlar genelde kendi formatlarında katılım sertifikası düzenlemektedirler ancak ilgili personelden katılım sertifikası formatı talep edilmesi durumunda ekteki örnek belge kullanılabilir.

2-) Ülkeye Giriş-Çıkış yaptığına dair e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama) üzerinden alınan belge : 

Link üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama) e-devlet bilgilerinizle giriş yaparak temin edebilirsiniz.

İzleyeceğiniz aşamalar ise a- hareketlilik "başlangıç tarihinizi ve bitiş tarihini" yazıyoruz, b- Belgenin verileceği kuruma "diğer" seçiyoruz, c- Kurum Adı yerine ise "Ordu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü" yazarak belgenin çıktısı alıp ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir.

3-) Personel Katılımcı Raporu: Hareketlilik süreci başlamadan önce yurt dışına çıkış işlemlerini tamamlayarak hibe ödemesi gerçekleştirilen personel koordinatörlüğümüz tarafından Ulusal Ajans’ın MT+ sistemine işlenerek sürece katılacağı komisyona bildirilir. Personel hareketlilik sürecini tamamladığında sistem tarafından otomatik olarak bilgi formunda beyan etmiş olduğu e-posta adresine katılımcı raporu gönderilir. Personel katılımcı raporunu tamamladığında koordinatörlüğümüze bildirim gelir ve kalan hibe miktarı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanarak ilgili personele ödenir.

AÇIKLAMALAR

Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Süreleri

Personel Ders Verme Hareketliliğinde Akademik Personelimiz bölümünün anlaşmalı olduğu kurumlardan birini tercih etmek zorundadır. Anlaşmalı kurumlarımızın listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ...  

Eğitim Alma Hareketliliğinde anlaşmalı kurumlarımızdan biri tercih edilebildiği gibi (Anlaşmalı kurumlarımızın listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ...) personelimizin alanıyla ilgili başka bir kurum da değerlendirilebilir.  Eğitim Alma Hareketliliğinde ikili anlaşma şartı aranmaz. 

* Anlaşmalı Üniversitelerden birinde faaliyet gerçekleştirmek istemeyen personelimiz ikili anlaşma yapılması suretiyle Avrupa'da bulunan bir üniversitede ders verme faaliyetinde bulunabilirler. Böyle bir durumda kurumlararası ikili anlaşma sağlanması için ofisimiz ile iletişime geçilmelidir. 

*  Hareketlilikten yararlanacak personele; 3 faaliyet günü ve 2 gün yol olmak üzere 5 günlük hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliği için asgari süre 3 iş günüdür. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde böyle bir durum söz konusu değildir.

 Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

*  Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir.

Örnek Faaliyet Planı

Gidiş Seyahat Günü: 13 Haziran 2022, Pazartesi

Faaliyet Günleri: 14 – 16 Haziran 2022 (Salı, Çarşamba ve Perşembe)

Dönüş Seyahat Günü: 17 Haziran 2022, Cuma

* Faydalanıcı faaliyetini yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirirse, kendisine 5 günlük hibe ödemesi yapılır. Ancak; faaliyetinin son günü olan 16 Haziran günü faaliyet bitiminden hemen sonra seyahat ederse, aynı gün hem faaliyet gerçekleştirdiği hem de seyahat ettiği için, 1 günlük hibesinde kesinti yapılır ve kendisine 4 günlük hibe ödenir. Bu yüzden seyahat günleriyle faaliyet günleri aynı gün olmamalıdır.

Hibeler

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Günlük Hibe Miktarları Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe (Avro)**

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 13. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

126

Diğer Ülkeler

1-12. Bölge Ülkeleri

180

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

** 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Seyahat Hibe Miktarları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı Avrupa Komisyonu’nun “Mesafe Hesaplayıcısı” kullanılarak hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Seyahat hibesi götürü usulü yararlanıcıya ödenmektedir.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

 

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

 

8000 KM veya daha fazla

1500

 

Ödemede Kesinti Yapılması

Belgelerini, Ulusal Ajans ile imzalanan hibe sözleşmesinin bitiş tarihi olan 31 Ekim 2023’e kadar teslim etmeyen personele %30 hibe ödemesi yapılmaz.

Engelli Personel İçin İlave Hibe

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

Dikkat: “Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

İlan metninde yer almayan tüm konular ile ilgili 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı hükümleri esastır. !!!

Bu duyuru tebliğ niteliğindedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Adres :

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat Uluslararası İlişkiler Birimi, Erasmus Ofisi

 E - Posta Adresi / Web Adresi : 

erasmus@odu.edu.tr / erasmus.odu.edu.tr

 Tel / Dahililer : 

 0 452 226 52 00 - Dahililer: 6125 / 6127 / 6164 / 6165


Eklenme Tarihi : 05-05-2023 12:18:57