Hızlı Erişim

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2018-1-TR01-KA103-050354 no’lu projemiz için Personel Hareketliliği Asıl/Yedek Değerlendirme Sonuçları (08.04.2019)

Değerli Akademik ve İdari Personelimiz;

Kontenjan Sayılarımız:

Ders Verme Hareketliliğinde: 12

Eğitim Alma Hareketliliğinde: 10

Değerli Personelimiz 2018 Erasmus+ Programı El Kitabını lütfen inceleyiniz... (tıklayınız...)

**DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ... 

**EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ... 

Not: İtirazlar Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe ile yapılacaktır. Aksi durumlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

AÇIKLAMALAR 

31.05.2020 tarihine kadar personellerimizin programdan faydalanmış ve dönmüş olması şartıyla faaliyet gerçekleştirilebilir.

Erasmus+ Programı Personel Ders Verme Hareketliliği: 

- Personel Ders Verme Hareketliliğinde Akademik Personelimiz bölümünün anlaşmalı olduğu kurumlardan birini tercih etmek zorundadır. Anlaşmalı kurumlarımızın listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ...  

Anlaşmalı üniversitelerden birinde faaliyet gerçekleştirmek istemeyen personelimiz kendi istedikleri Avrupa' da bulunan bir üniversitede ders verme faaliyetinde bulunabilirler. Böyle bir durumda kurumlararası ikili anlaşma sağlanması için ofisimiz ile iletişime geçilmelidir. 

- Ders Verme Hareketliliği için 2 gün faaliyet + 2 gün yol olmak üzere toplamda 4 gün üzerinden hibe ödemesi yapılacaktır. Günlük hibe Miktarları için TIKLAYINIZ... Bunun yanı sıra, ulaşım ödeneği Ordu ile faaliyetin gerçekleşeceği şehir arasındaki mesafe km bazlı hesaplanarak sabit bir miktar olarak verilecektir. Mesafe hesaplayıcı ve sabit seyahat gideri aralıkları için TIKLAYINIZ...

  Elde Edilen 'km' değeri  

Hibe Miktarı

10-99 km arası

20 Avro

100-499 km arası

180 Avro

500-1999 km arası

275 Avro

2000-2999 km arası

360 Avro

3000-3999 km arası

530 Avro

4000-7999 km arası

820 Avro

8000 km ve üzeri

1500 Avro

Faaliyet süreci boyunca hazırlanması gereken belgeler için;

YURTDIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE HAZIRLANMASI GEREKEN FORMLAR:

1) Kabul (Davet) Mektubu (Invitation-Acceptance Letter): Yurtdışında ziyaret edilmek istenen kurumun yetkilileriyle yazışıp onaylı bir kabul yada davet mektubu alınmalıdır. Taranmış halinin çıktısı yeterlidir.

2)Ders Verme Hareketliliği Anlaşması (Training Mobility Agreement): Yurtdışında yapılacak faaliyetleri gösterir. Yurtdışına çıkılmadan önce hem ODÜ hemde karşı kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş hali ofisimize teslim edilmelidir. Taranmış halinin çıktısı yeterlidir.

3) Ziraat Bankası Ordu Üniversitesi Şubesinden Euro Hesabı: Gitmesi kesinleşen asil durumundaki personelin kendilerine ödeme yapılabilmesi için Ziraat Bankası Üniversite Şubesi'nden Euro hesabı açtırarak aşağıda yer alan Personel Hibe Sözleşmesi'ne hesap bilgilerini işlemeleri gerekmektedir.  IBAN numarası ofisimize bildirilmelidir.

4) Personel Hibe Sözleşmesi: Personel tarafından doldurularak imzalı şekilde faaliyet başlamadan önce ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı ve orjinal kopyası gerekir. Hibe hesaplama yöntemi hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

5) Personel Bilgi Formu için tıklayınız...

(Bilgi Formu İçin Gerekli Alan Kodları ve Ülke Kodları)

6) Görevlendirme Yazısı veya Yönetim Kurulu Kararı: Herbir personelin faaliyet başlamadan önce görevlendirme işlemlerini başlatıp belgenin bir kopyasının ofisimize ulaşmasını sağlaması gerekmektedir. Taranmış halinin çıktısı veya fotokopisi yeterlidir.

7) Dil Sonuç Belgesi: YDS, TOEFL, IELTS veya başka bir dil sınavından alınmış sonuç belgesinin 1 kopyasının ofise teslim edilmesi Ulusal Ajans tarafından talep edilmektedir. Taranmış halinin çıktısı veya fotokopisi yeterlidir.

8) Hibenin ödendiğine dair dekont

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ - YURTDIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

1) Katılım Sertifikası: Faaliyetin gerçekleştiği kurumdan dönmeden önce talep edilmelidir. Islak imzalı ve orjinal kopyası ofisimize teslim edilmelidir.Belge üzerindeki tarihler daha önce hazırlanan Ders Verme Hareketliliği Anlaşması ile birebir uyumlu olmak zorundadır. Yurtdışındaki kurumlar genelde kendi formatlarında katılım sertifikası düzenlemektedirler ancak öğretim üyesinden katılım sertifikası formatı talep edilmesi durumunda ekteki örnek belge kullanılabilir.

2) Pasaport Giriş-Çıkış Sayfası Fotokopisi: 2 kopya halinde ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir.

3) Personel Nihai Raporu: Yukarıdaki belgeler öğretim üyesi tarafından tamamlandığında ofisimiz tarafından herbir Öğretim Üyesi Avrupa Komisyonu'na raporlanacaktır. Raporlama işlemi tamamlandığında sistem tarafından e-posta adresinize nihai rapor ile ilgili bir e-posta gönderilecektir. Raporu tamamladığınızda geriye kalan hibeniz ödenecektir.

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 

- Eğitim Alma Hareketliliğinde anlaşmalı kurumlarımızdan biri tercih edilebildiği gibi personelimizin alanıyla ilgili başka bir kurum da değerlendirilebilir. Anlaşmalı kurumlarımızın listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ...  Eğitim Alma Hareketliliğinde ikili anlaşma şartı aranmaz. 

- Eğitim Alma  Hareketliliği için 2 gün faaliyet + 2 gün yol olmak üzere toplamda 4 gün üzerinden hibe ödemesi yapılacaktır. Günlük hibe Miktarları için TIKLAYINIZ... Bunun yanı sıra, ulaşım ödeneği Ordu ile faaliyetin gerçekleşeceği şehir arasındaki mesafe km bazlı hesaplanarak sabit bir miktar olarak verilecektir. Mesafe hesaplayıcı ve sabit seyahat gideri aralıkları için TIKLAYINIZ...

Elde Edilen 'km' değeri 

Hibe Miktarı

10-99 km arası

20 Avro

100-499 km arası

180 Avro

500-1999 km arası

275 Avro

2000-2999 km arası

360 Avro

3000-3999 km arası

530 Avro

4000-7999 km arası

820 Avro

8000 km ve üzeri

1100 Avro

Faaliyet süreci boyunca hazırlanması gereken belgeler için;

ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ  - YURTDIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

1) Kabul (Davet) Mektubu (Invitation-Acceptance Letter): Yurtdışında ziyaret edilmek istenen kurumun yetkilileriyle yazışıp onaylı bir kabul yada davet mektubu alınmalıdır. Taranmış halinin çıktısı yeterlidir.

2)Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması (Training Mobility Agreement): Yurtdışında yapılacak faaliyetleri gösterir. Yurtdışına çıkılmadan önce hem ODÜ hemde karşı kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş hali ofisimize teslim edilmelidir. Taranmış halinin çıktısı yeterlidir.

3) Ziraat Bankası Ordu Üniversitesi Şubesinden Euro Hesabı: Gitmesi kesinleşen asil durumundaki personelin kendilerine ödeme yapılabilmesi için Ziraat Bankası Üniversite Şubesi'nden Euro hesabı açtırarak aşağıda yer alan Personel Hibe Sözleşmesi'ne hesap bilgilerini işlemeleri gerekmektedir. 

IBAN numarası ofisimize bildirilmelidir.

4) Personel Hibe Sözleşmesi: Personel tarafından doldurularak imzalı şekilde faaliyet başlamadan önce ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı ve orjinal kopyası gerekir. Hibe hesaplama yöntemi hakkında bilgi almak için tıklayınız...  IBAN numarası ofisimize bildirilmelidir.

5) Görevlendirme Yazısı veya Yönetim Kurulu Kararı: Herbir personelin faaliyet başlamadan önce görevlendirme işlemlerini başlatıp belgenin bir kopyasının ofisimize ulaşmasını sağlaması gerekmektedir. Taranmış halinin çıktısı veya fotokopisi yeterlidir.

6) Personel Bilgi Formu için tıklayınız...

(Bilgi Formu İçin Gerekli Alan Kodları ve Ülke Kodları)

7) Dil Sonuç Belgesi: YDS, TOEFL, IELTS veya başka bir dil sınavından alınmış sonuç belgesinin 1 kopyasının ofise teslim edilmesi Ulusal Ajans tarafından talep edilmektedir.Taranmış halinin çıktısı veya fotokopisi yeterlidir.

ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ - YURTDIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

1) Katılım Sertifikası: Faaliyetin gerçekleştiği kurumdan dönmeden önce talep edilmelidir. Islak imzalı ve orjinal kopyası ofisimize teslim edilmelidir.Belge üzerindeki tarihler daha önce hazırlanan Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması ile birebir uyumlu olmak zorundadır. Yurtdışındaki kurumlar genelde kendi formatlarında katılım sertifikası düzenlemektedirler ancak öğretim üyesinden katılım sertifikası formatı talep edilmesi durumunda ekteki örnek belge kullanılabilir.

2) Pasaport Giriş-Çıkış Sayfası Fotokopisi: 2 kopya halinde ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir. 

4) Personel Nihai Raporu: Yukarıdaki belgeler personel tarafından tamamlandığında ofisimiz tarafından herbir personel Avrupa Komisyonu'na raporlanacaktır. Raporlama işlemi tamamlandığında sistem tarafından e-posta adresinize nihai rapor ile ilgili bir e-posta gönderilecektir. Raporu tamamladığınızda geriye kalan hibeniz ödenecektir.

 Bu duyuru tebliğ niteliğindedir.

İletişim Bilgileri:

Ordu Üniversitesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat 

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Ofisi

erasmus@odu.edu.tr

Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Sorumlusu:

Öğr. Gör. Manolya AKYÜZ : 6125 (Dahili)

Tel: (0 452) 234 50 10 / 6165

 


Eklenme Tarihi : 28-03-2019 17:21:35