ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır. (28.02.2022)

T. C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Değerli öğrencilerimiz,

2021-1-TR01-KA131-HED-000008831 no’lu projenin Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuru süreci başlamıştır.

** Erasmus+ Programı Hareketlilik Faaliyet Türleri ve Süreleri Hakkında Bilgilendirme İçin Tıklayınız…

 

Tarih

Gün

Saat

Başvuru Başlangıç Tarihi:

28 Şubat 2022

Pazartesi

10:00

Başvuru Bitiş Tarihi:

14 Mart 2022

Pazartesi

17:00

HAREKETLİLİK KONTENJAN SAYILARI

(Önlisans, Lisans, YL ve Doktora Hareketliliği)

Öğrenim Hareketliliği

Güz Yarıyılı

18 Öğrenci

Öğrenim Hareketliliği

Güz + Bahar Yarıyılı

5 Öğrenci

Staj Hareketliliği

Min. 2 Ay – Max. 3 Ay

18 Öğrenci

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurular Online olarak alınacaktır.

Online Başvuru Linki: basvuru.erasmus.odu.edu.tr

2- Transkript (öğrenci işlerinden başvuru döneminde alınmış veya e-devlet üzerinden alınmış bir belge olmalıdır.)

- Yazılı ve Sözlü sınav tarihi hakkında bilgilendirme başvurular sona erdikten sonra sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi, yazılı/sözlü sınav tarihi, saati ve sınav yeri internet sayfamızda duyurulacaktır.

- Staj ve Öğrenim için ikisine de başvuru yapılabilir. Ancak Güz Dönemi veya Güz+Bahar Dönemi Başvurularından sadece birine başvuruda bulunabilirsiniz.

- 2021 Yılı Erasmus El Kitabına buradan ulaşabilirsiniz... (Mutlaka Okuyunuz.)

 1- Öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği başvuru koşulları hakkında bilgilendirme;

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

* Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması, (Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.)

  • Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış;

1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

  • İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

** Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması, Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

** Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir.

** Kurumumuz Fen Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak İngilizce sınavında yeterli görülmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

** Nihai başarı notu hesaplanırken akademik başarı düzeyi (GANO/Transktript)  % 50; Yabancı Dil Sınavı % 50 etki edecektir.

· Yazılı sınav %75, mülakat sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

· Öğrenciler  sistem tarafından yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus notu dikkate alınarak yerleştirilir.

Not: Transkript’te 100’lük sistemde dönüşüm yapılırken YÖK çevirme tablosu baz alınacaktır.

- YÖK Dönüşüm Tablosu için tıklayınız…

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

15

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

10

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir.

+5

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır

-10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

** Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir

MADDİ DESTEK:

Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Erasmus+ programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda* belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %80’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin başarı durumuna göre dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne ve babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Not: Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

Yükseköğretim kurumları dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma şartlarını ve yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar.

Yükseköğretim kurumları, dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, şart koşamaz ve düzenleme yapamaz.

Ancak kendilerine tahsis edilen Kurumsal Destek Hibesinden kendi belirleyecekleri kriterlerle eşitlik ve şeffaflık ilkesine uygun bir biçimde imkânları kısıtlı öğrencilere vize ve seyahat masraflarının karşılanmasında destek olabilirler.

ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

İletişim Bilgileri:

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Ofisi

Tel: (0 452) 234 50 10

Dahili: 6164 - 6165

e-posta: erasmus@odu.edu.tr

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat


Eklenme Tarihi : 28-02-2022 14:38:18