ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2019 Projesi Erasmus Programı Staj Hareketliliği Sonuç Duyurusu (22.11.2021)

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 

Değerli öğrencilerimiz,

2019-1-TR01-KA103-065120 Proje no’lu Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği başvuru sonuçları açıklanmıştır. 

*** Staj Hareketliliği Sonuçlarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız... 

Bildiri/Bilgilendirme: Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliğine katılmaya hak kazan öğrencilerimize 24 Kasım 2021 - 13:30, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat, Derslik-7'de oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. Toplantıda süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

** 2019 Erasmus Uygulama El Kitabı İçin Lütfen Tıklayınız… (2019-1-TR01-KA103-065120)

** Sık Sorulan Sorulara (08.07.2020) Ulaşmak İçin Tıklayınız…

(https://www.ua.gov.tr/media/ak5mb33d/corona-vir%C3%BCs_sss_08-07-2020.pdf)

** Koronavirüs Sık Sorulan Sorulara (01.03.2021) Ulaşmak İçin Tıklayınız…

Öğrenci Staj Hareketliliği İçin İrtibat Kurulacak Sorumlu Personel :

Öğr. Gör. Arife ÖKSÜZ – 6123 – e-mail: arifeoksuz@odu.edu.tr

— Değerli Öğrenciler Lütfen Dikkatlice Okuyunuz—

Açıklamalar, SSS, Uygulama El Kitabı ve Süreç Hakkında Bilgilendirme:

Not1: Asil veya yedek listede yer alan ve haklarından feragat etmek isteyen öğrencilerimiz, dilekçelerini 7 Aralık 2021 Salı günü mesai bitimine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Not2: Öğrencilerimizin sıralaması yapılırken her bölüm/sınıf kendi içerisinde değerlendirilmiş olup, öğrencilerin aldığı puana göre sıralanmıştır.

Not3: Her bölüm/program ve sınıfa kontenjan dağılımı yapılmasına dikkat edilmiştir.

Not4: Tüm başvurular Erasmus+ El Kitabı'na göre, aşağıda genel değerlendirme ve yukarıda belirtilen değerlendirme ölçütleri ile ağırlıklı puanlara göre değerlendirilmiştir.

** YÖK Dönüşüm Tablosu için tıklayınız...

 GENEL LİSTENİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Nihai  Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler  sistem tarafından yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus notu dikkate alınarak yerleştirilir.

 Maddi Destek:

Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

Erasmus+ programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda* belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %80’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin başarı durumuna göre dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 500

 600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 300

 400

 ** Süre ve Hibe Hesaplamaları Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenmelidir. Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi tahminî olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır. Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 aydan, staj hareketliliği için 2 aydan kısa olamaz. Öğrenciye verilecek hibe “Hareketlilik Aracı (MT+) kullanılarak hesaplanır. Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez. Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir. Öğrencilere verilen hibeler, Avrupa Komisyonu ve varsa Türkiye Cumhuriyeti katkısından oluşur. Kurum, gönderdiği öğrencilere kendi kaynaklarından ayrıca hibe verebilir. Kurum kaynaklarından verilen miktarlar, Hareketlilik Aracıyla Merkez’e sunulan Nihai Raporda her bir öğrenci için hesaplanan hibe miktarlarına dâhil edilmez. Ancak Sözel Raporda kurumun kendi kaynaklarından verdiği hibeler hakkında genel bilgi (öğrenci başına verilen aylık miktar, kurum kaynaklarından öğrencilere toplam verilen miktar gibi) verilir.

** Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Not1: Mevcut durumda askıya alınan faaliyetlere ilişkin, hareketliliğin gerçekleştirileceği ülkenin vize/uçuş prosedürleri ve misafir kurumun koşulları mevcudiyetinde gerçekleştirilmesi hususunda YÖK, Ulusal Ajans ve kurumumuzca herhangi bir sakınca görülmemektedir. Bu durumun yanı sıra olası bir ikinci dalga veya yetkili makamlarca alınacak kararlar çerçevesinde bu husus yeniden gözden geçirilme ihtimalini taşımaktadır. 

Avrupa Komisyonu, Küresel salgın nedeniyle alınan önlemlerin öğrenci öğrenim ve staj hareketliliklerini de etkileme ihtimaline yönelik olarak geçici bir tedbir mahiyetinde hareketliliklerin fiziksel olarak başlayamaması durumunda çevrimiçi başlayabilmesine onay vermiştir.

Öğrenci/personel hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir.

Faaliyetlere İlişkin İhtimaller:

- Sınırlarını uluslararası dolaşıma açan ülkelere gidecek öğrencilerin yurt dışına giderek Erasmus faaliyetlerine başlamaları ilgili ülkenin ve kurumun kararlarına bağlı olmakla birlikte, ihtimaller dahilindedir. Diğer bir ifadeyle, sınırlarını açan ülkelere giderek fiziksel olarak eğitime başlanması mümkün olabilir.

- Sınırların uluslararası dolaşıma açılmaması durumunda ise Erasmus faaliyetlerinin Sanal + Fiziksel olmak üzere BLENDED, yani KARMA olması ihtimali de söz konusudur. Sanal hareketlilik, çevrimiçi ortamda uzaktan eğitim anlamına gelmektedir.

- Faaliyetin sanal olarak başlaması ve sonrasında fiziksel hareketliliğe dönüşmesi salgının koşullarına ve ülkelerin/kurumların kararlarına bağlı olarak mümkündür.

Sanal hareketliliğin şartlarında nihai belirleyici, yurt dışında misafir olunacak kurumun kararlarıdır.

Karşı kurumun kararları uyarınca sanal hareketliliğin Türkiye’de veya misafir olunacak kurumun bulunduğu ülkede gerçekleştirilmesi mümkündür. Yurt dışına giderek sanal hareketliliğe orada başlanması ise kurumun bulunduğu ülkenin koyduğu kurallara bağlıdır. Örneğin; konsolosluklar sanal hareketlilik kişinin vatandaşı olduğu ülkeden de gerçekleştirilebilir şeklinde bir karara vararak vize talebini geri çevirebilirler.

 Mağduriyet yaşanmaması için uygulanabilecek olası yöntemler aşağıda listelenmiştir:

a-) Öğrenci yurda döndüğünde kendisine geç kayıt imkânı sunulması ve eğitimine kendi üniversitesinde devam etmesi

b-) Öğrenci yurda döndükten sonra yurtdışındaki üniversitede açılan çevrimiçi eğitime katılarak eğitimine devam etmesi

c-) Öğrenci yurda döndüğünde yurtdışındaki üniversitenin açtığı veya kendi üniversitesinde açılan çevrimiçi eğitim olanaklarından yararlanmak üzere seçim yapması ve tercih ettiği çevrimiçi eğitime devam etmesi

d-) Yurtdışındaki üniversitede ve kendi üniversitesinde açılan çevrimiçi eğitimlerde Öğrenim Anlaşmasında yer alan ve başarılı olunduğunda tanınma sağlanacak programın tamamının bir kurumun sunduğu çevrimiçi programda bulunmuyor olması halinde, Öğrenim Anlaşması programını tamamlamak üzere açılan çevrimiçi eğitim olanaklarının her ikisinden birden yararlanarak eğitimine devam etmesi tavsiye edilmektedir.

Sanal ve Fiziksel Hareketliliklerin Hibelendirilmesi:

- Türkiye Ulusal Ajansı’nın sanal hareketliliklerin hibelendirilmesi konusundaki kararları uyarınca, Türkiye’de kalınarak gerçekleştirilen sanal hareketlilikler için öğrenciye hibe verilmeyecektir. Yurt dışına gidilerek oradaki kurumun kararı doğrultusunda sanal hareketlilik gerçekleştirmek durumunda kalınması halinde öğrenciye hibe verilecektir.

- Bir öğrencinin sanal hareketliliğe başlayıp sonrasında şartlara bağlı olarak fiziksel hareketliliğe geçmesi mümkün olabilecektir. Böyle bir durumda, öğrenci yalnızca fiziksel hareketliliğin gerçekleştiği süre için hibe alacaktır.

Dikkat: Salgının seyrine bağlı olarak yaşanması muhtemel bir ikinci dalgayla karşılaşılması halinde öğrencilerin mağduriyetleriyle ilgili (dönüş uçak biletinin karşılanması gibi) herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Süreçte salgın nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların mesuliyeti, mevcut koşulların bilincinde olarak kendi iradesiyle yurt dışına çıkan öğrencilere aittir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Adres :

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat 

 E - Posta Adresi / Web Adresi : 

erasmus@odu.edu.tr / erasmus.odu.edu.tr

 Tel / Dahililer : 

 0 452 226 52 00 - Dahililer: 6124 / 6125 / 6164 / 6165


Eklenme Tarihi : 22-11-2021 14:04:46