ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır. (06.10.2021)

T. C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Değerli öğrencilerimiz,

2019-1-TR01-KA103-065120 no’lu projenin Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimiz için başvuru süreci başlamıştır.

DİKKAT: !!! Hareketliliğe hak kazandığı tarihten itibaren 31 Mayıs 2022 tarihine kadar olan süreci kapsayacaktır. !!!

Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP) Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız…

 

Tarih

Gün

Saat

Başvuru Başlangıç Tarihi:

06 Ekim 2021

Çarşamba

13:00

Başvuru Bitiş Tarihi:

20 Ekim 2021

Çarşamba

17:00

Not1: Başvurular Online olarak alınacaktır.

Online Başvuru Linki: basvuru.erasmus.odu.edu.tr

Not2: Yazılı ve Sözlü sınav tarihi başvurular sona erdikten sonra sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi, Yazılı/Sözlü sınav tarihi ve Yazılı/Sözlü sınav yeri bu internet sayfasında duyurulacaktır.

- 2019 Yılı Erasmus El Kitabına buradan ulaşabilirsiniz...

BAŞVURU ŞARTLARI

Önemli Bilgiler

Staj hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin seçiminde uygulanacak kriterler:

- ODÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilir.

· Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) :

** Önlisans/Lisans için:2.20/4.0

** Yüksek Lisans ve Doktora için:2.50/4.0 akademik not ortalamasının mevcut olması gerekir.

- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bir dönemi bitirmiş olmalı.

- Kurumumuz tarafından yapılacak Dil Sınav Sonucu min. BI düzeyinde olacaktır. (Barajı geçemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

- Nihai başarı notu hesaplanırken akademik başarı düzeyi (GANO/Transktript)  % 50; Yabancı Dil Sınavı % 50 etki edecektir.

Not: Transkript’te 100’lük sistemde dönüşüm yapılırken YÖK çevirme tablosu baz alınacaktır.

- YÖK Dönüşüm Tablosu için tıklayınız…

SÜREÇ:

** Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği kontenjan sayımız aşağıdaki gibidir.

- Staj Hareketliliği Kontenjan Sayısı: 30 (Asıl) + 20 (Yedek)

 NOT: Kontenjan dağılımı başvuru sayısı/birim olarak değerlendirilecek olup, her akademik birime eşit kontenjan ayrılacaktır. Seçim yapılırken dil barajını geçemeyen öğrenciler olması durumunda kontenjanımız bölüm gözetmeksizin barajı geçen öğrenciler arasında sıralama yapılarak değerlendirilecektir.

-  Staj Hareketliliği süresi minimum 60 gündür.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-       Online Başvuru

2-       Transkript (Öğrenci Otomasyonundan Alınan Güncel Transkript)

ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

· Yazılı sınav %75, mülakat sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

· Nihai  Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

· Öğrenciler  sistem tarafından yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus notu dikkate alınarak yerleştirilir.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

15

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır

-10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

 ** Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir

 Maddi Destek:

Erasmus+ programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda* belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %70’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin başarı durumuna göre dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 500

  600

  3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

  300

  400

 *Süre ve Hibe Hesaplamaları Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenmelidir. Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi tahminî olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır. Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 aydan, staj hareketliliği için 2 aydan kısa olamaz. Öğrenciye verilecek hibe “Hareketlilik Aracı (MT+) kullanılarak hesaplanır. Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez. Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir. Öğrencilere verilen hibeler, Avrupa Komisyonu ve varsa Türkiye Cumhuriyeti katkısından oluşur. Kurum, gönderdiği öğrencilere kendi kaynaklarından ayrıca hibe verebilir. Kurum kaynaklarından verilen miktarlar, Hareketlilik Aracıyla Merkez’e sunulan Nihai Raporda her bir öğrenci için hesaplanan hibe miktarlarına dâhil edilmez. Ancak Sözel Raporda kurumun kendi kaynaklarından verdiği hibeler hakkında genel bilgi (öğrenci başına verilen aylık miktar, kurum kaynaklarından öğrencilere toplam verilen miktar gibi) verilir.

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

İletişim Bilgileri:

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Ofisi

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat

e-posta: erasmus@odu.edu.tr 

Öğr. Gör. Arife ÖKSÜZ

Tel: (0 452) 234 50 10 / Dahili: 6123 – 6164 - 6165


Eklenme Tarihi : 07-10-2021 10:14:57