ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Programı Öğrenim ve Staj Hareketliliğine Başvuru Süreci Başlamıştır. (09.03.2021)

T. C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Değerli öğrencilerimiz,

2020-1-TR01-KA103-081914 no’lu Güz Yarıyılı Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği projesi kapsamında başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz için başvuru süreci başlamıştır. (2021-2022 Akademik Döneminin Güz Yarıyılını kapsar.)

2020-1-TR01-KA103-081914 no’lu proje için Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimiz için başvuru süreci başlamıştır.

2021–2022 Eğitim-Öğretim Döneminde (Güz Yarıyılı) Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz;

 

Tarih

Gün

Saat

Başvuru Başlangıç Tarihi:

10 Mart 2021

Çarşamba

13:00

Başvuru Bitiş Tarihi:

24 Mart 2021

Çarşamba

16:00

 - 2020 Yılı Erasmus El Kitabına buradan ulaşabilirsiniz...

Not1: Başvurular Online olarak alınacaktır.

Online Başvuru Linki: basvuru.erasmus.odu.edu.tr

Not2: Yazılı sınav ve Sözlü sınav tarihi başvurular sona erdikten sonra sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi, Yazılı/Sözlü sınav tarihi ve Yazılı/Sözlü sınav yeri bu internet sayfasında duyurulacaktır.

Not3: Öğrencinin staj ve öğrenim hareketliklerinin her ikisine de aynı anda başvurma hakkı vardır.

 BAŞVURU ŞARTLARI

Önemli Bilgiler

Öğrenim ve Staj hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin seçiminde uygulanacak kriterler:

- ODÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilir.

· Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) :

** Önlisans/Lisans için:2.20/4.0

** Yüksek Lisans ve Doktora için:2.50/4.0 akademik not ortalamasının mevcut olması gerekir.

- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bir dönemi bitirmiş olmalı.

- Kurumumuz tarafından yapılacak Dil Sınav Sonucu min. BI düzeyinde olacaktır. (Barajı geçemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

- Nihai başarı notu hesaplanırken akademik başarı düzeyi (GANO/Transktript)  % 50; Yabancı Dil Sınavı % 50 etki edecektir.

Not: Transkript’te 100’lük sistemde dönüşüm yapılırken YÖK çevirme tablosu baz alınacaktır.

- YÖK Dönüşüm Tablosu için tıklayınız…

SÜREÇ:

** Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği kontenjan sayımız aşağıdaki gibidir.

- Güz Yarıyılı Öğrenim Hareketliliği Kontenjan Sayısı: 26 (Asıl) + 20 (Yedek)

** Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği kontenjan sayımız aşağıdaki gibidir.

- Staj Hareketliliği Kontenjan Sayısı: 32 (Asıl) + 20 (Yedek)

 NOT: Kontenjan dağılımı başvuru sayısı/birim olarak değerlendirilecek olup, her akademik birime eşit kontenjan ayrılacaktır. Seçim yapılırken dil barajını geçemeyen öğrenciler olması durumunda kontenjanımız bölüm gözetmeksizin barajı geçen öğrenciler arasında sıralama yapılarak değerlendirilecektir.

-  Öğrenim süreci minimum 90 gündür.

-  Staj Hareketliliği süresi minimum 60 gündür.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Online Başvuru

2- Transkript (Öğrenci Otomasyonundan Alınan Güncel Transkript)

ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

· Yabancı Dil Sınav notu dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

- Okulumuz Fen- Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü tarafından adaylara yabancı dil (İngilizce) sınavı yapılacaktır.

· Nihai  Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

· Öğrenciler  sistem tarafından yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus notu dikkate alınarak yerleştirilir.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

15

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır

-10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

** Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir

 Maddi Destek:

Erasmus+ programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda* belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %70’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin başarı durumuna göre dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 500

  600

  3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

  300

  400

** Süre ve Hibe Hesaplamaları Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenmelidir. Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi tahminî olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır. Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 aydan, staj hareketliliği için 2 aydan kısa olamaz. Öğrenciye verilecek hibe “Hareketlilik Aracı (MT+) kullanılarak hesaplanır. Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez. Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir. Öğrencilere verilen hibeler, Avrupa Komisyonu ve varsa Türkiye Cumhuriyeti katkısından oluşur. Kurum, gönderdiği öğrencilere kendi kaynaklarından ayrıca hibe verebilir. Kurum kaynaklarından verilen miktarlar, Hareketlilik Aracıyla Merkez’e sunulan Nihai Raporda her bir öğrenci için hesaplanan hibe miktarlarına dâhil edilmez. Ancak Sözel Raporda kurumun kendi kaynaklarından verdiği hibeler hakkında genel bilgi (öğrenci başına verilen aylık miktar, kurum kaynaklarından öğrencilere toplam verilen miktar gibi) verilir.

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

- Önemli Noktalar: Sözü edilen minimum ortalamalar elde ediliyorsa, alttan dersin bulunması öğrencinin Erasmus'a başvurması için engel değildir.

 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine daha önce Erasmus+ Faaliyetini aynı veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir.

Aynı Öğrenim Seviyesi Örnek: İşletme 2.sınıfta Erasmus+ ile 4 ay süre öğrenim ya da staj faaliyetine katılan öğrenci 8 ay süreyle Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir. Farklı Öğrenim Seviyesine Örnek: Lisans Döneminde Erasmus+ Faaliyetine Katılan Öğrenci Yüksek Lisans Döneminde de toplamda 12 ay Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.

Önemli Noktalar:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için;

 Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan önlisans ve lisans öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir, ancak değişim başladığında birinci sınıfı bitirmiş olmaları gerekir. Genel Not Ortalaması en az 2,20 olmalıdır.

 Önlisans 2. sınıf ve Lisans 4. sınıf 30 AKTS' lik ders yükümlülüğü olmayan öğrenciler gelecek akademik yılın Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği programından yararlanamazlar.

• Okulu uzatan öğrenciler üzerilerinde 30 AKTS'lik ders yükümlülüğü bulunmaları durumunda gelecek akademik yılın Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği programından yararlanabilirler.

 Erasmus+ öğrencisi bir dönemde mutlaka 30 AKTS’lik ders almak zorundadır. Aksi takdirde hibe ödemesi yapılmaz.

• Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan Genel Not Ortalamaları dikkate alınır.

 Asgari başarı koşullarını sağladığı halde, asil (hibeli) kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak öğrenim/staj hareketliliğinden yararlanabilir.

Lisansüstü Öğrenciler için;

• Ders dönemini tamamlamış Yüksek lisans öğrencileri araştırma amaçlı Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanabilirler.

• Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri 30 AKTS’lik ders almak zorundadır. Tez aşamasında olan öğrenciler ise ders + tez ile 30 AKTS yükümlülüğünü sağlamalıdırlar.

•  Lisansüstü seviyede başvuracak ve özellikle tez döneminde yararlanacak adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili anlaşmanın ait olduğu Enstitü / Bölüm / Anabilim Dalı koordinatörleriyle iletişime geçmeleri ve gitmeyi planladıkları üniversitede çalışma alanlarının bulunup bulunmadığını teyit etmeleri beklenmektedir. Benzer şekilde, gidilmesi planlanan üniversitenin Erasmus koordinatörleriyle de iletişime geçilerek ön bilgi alınabilir.

• Asgari başarı koşullarını sağladığı halde, asil (hibeli) kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak öğrenim/staj hareketliliğinden yararlanabilir.

Bilgilendirme: (COVİD-19) Avrupa Komisyonu, Küresel salgın nedeniyle alınan önlemlerin öğrenim ve staj hareketliliklerini etkileme ihtimaline yönelik geçici bir tedbir mahiyetinde hareketliliklerin fiziksel olarak başlayamaması durumunda çevrimiçi başlayabilmesine onay vermiştir. Hareketlilikler salgının seyrine göre sanal başlayabilir daha sonra fiziksel hareketliliğe evrilebilir veya yine salgının seyrine göre sanal başlayıp sanal bitebilir. Anlaşmalı olduğumuz yükseköğretim kurumları ile görüşülerek online eğitim alma olanağı varsa öğrencilerimize söz konusu seçenek sunulabilir. - Türkiye Ulusal Ajansı’nın sanal hareketliliklerin hibelendirilmesi konusundaki kararları uyarınca, Türkiye’de kalınarak gerçekleştirilen sanal hareketlilikler için öğrenciye hibe verilmeyecektir. Yurt dışına gidilerek oradaki kurumun kararı doğrultusunda sanal hareketlilik gerçekleştirmek durumunda kalınması halinde öğrenciye hibe verilecektir.

- Bir öğrencinin sanal hareketliliğe başlayıp sonrasında şartlara bağlı olarak fiziksel hareketliliğe geçmesi mümkün olabilecektir. Böyle bir durumda, öğrenci yalnızca fiziksel hareketliliğin gerçekleştiği süre için hibe alacaktır.

Not: Hareketliliğin sanal gerçekleştirilmesi durumunda; öğrencilerimiz bir sonraki yıl yeniden hareketlilikten faydalanmak için başvuru yaparsa puan kesinti yapılmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Ofisi

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat

e-posta: erasmus@odu.edu.tr 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İrtibat Kişisi:

Öğr. Gör. Dr. Manolya AKYÜZ * Dahili:  6125 – e-mail: manolyaakyuz@odu.edu.tr

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği İrtibat Kişisi:

Öğr. Gör. Ece ÖZPINAR * Dahili:  6125 – e-mail: eceozpinar@odu.edu.tr

Tel: (0 452) 234 50 10 / Dahili: 6124 – 6125 – 6164 - 6165

 


Eklenme Tarihi : 09-03-2021 16:25:13