ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2022 - Erasmus Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği Sonuç Duyurusu - 09.05.2023

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 

Değerli öğrencilerimiz,

2022-1-TR01-KA131-HED-000056535 Proje no’lu Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuru sonuçları açıklanmıştır. 

*** Öğrenim Hareketliliğini Kazanan Sonuçlarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız... ( Öğr. Gör. Arife ÖKSÜZ – 6126 – e-mail: erasmusogrenim@odu.edu.tr )

*** Staj Hareketliliğini Kazanan Sonuçlarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız... (Öğr. Gör. Arife ÖKSÜZ – 6126 – e-mail: erasmusstaj@odu.edu.tr )

*** Öğrenim Hareketliliği Listeye Giremeyenler İçin Tıklayınız…

*** Staj Hareketliliği Listeye Giremeyenler İçin Tıklayınız…

Bildiri/Bilgilendirme: Erasmus+ programı öğrenci öğrenim ve staj hareketliliğine seçilen ASIL/YEDEK tüm öğrenciler 11 Mayıs 2023, Perşembe, Saat 10:15’te, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (UZEM), (#Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. 2022 Erasmus Uygulama El Kitabında yer alan madde kapsamında "Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama durumunda öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde -5 puan uygulanacaktır. Toplantıda süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

Toplantı Linki: https://ncx.uzem.odu.edu.tr/rooms/ndj-fqh-xdh-f1e/join 

** 2022 Erasmus Uygulama El Kitabı İçin Lütfen Tıklayınız… (2022-1-TR01-KA131-HED-000056535)

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İrtibat Kurulacak Sorumlu Personel :

Öğr. Gör. Arife ÖKSÜZ – 6126 – e-mail: erasmusogrenim@odu.edu.tr 

Öğrenci Staj Hareketliliği İrtibat Kurulacak Sorumlu Personel

Öğr. Gör. Arife ÖKSÜZ – 6126 – e-mail: erasmusstaj@odu.edu.tr 

— Değerli Öğrenciler Lütfen Dikkatlice Okuyunuz—

Açıklamalar, Uygulama El Kitabı ve Süreç Hakkında Bilgilendirme:

Not1: Fen Edebiyat Fakültesi/Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavına (İngilizce) itiraz etmek isteyen öğrencilerimiz;

- 15 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar itiraz için hazırladıkları dilekçelerini imzalayarak (Pdf, Word, Image) erasmus@odu.edu.tr posta adresine mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Dilekçeler sınavı yapan birime koordinatörlüğümüzce gönderilecektir.

Not2: Seçim kararına itiraz, 15.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne dilekçe ile yapılmalıdır.

Not3: Yabancı Dil Sınav ortalaması (Yazılı/Sözlü) 50 puan ve üzeri olduğu zaman öğrenciye ait transkript (yüzlük not sistemine) puanı sonuç ortalamasına katılır ve öğrencinin nihai puanı elde edilir. Nihai puana 2022 Erasmus el kitabına göre belirlenen ölçütlerde puanlar eklenir yada eksiltilir.

Not4: Listelerdeki kişisel bilgilerinde yanlışlık/eksiklik olduğunu düşünen öğrencilerimiz 15.05.2023 tarihine kadar erasmus@odu.edu.tr adresine mail yolu ile bilgi vermeleri gerekmektedir.

Not5: Asil veya yedek listede yer alan ve haklarından feragat etmek isteyen öğrencilerimizin dilekçe yazarak, dilekçelerini 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 GENEL LİSTENİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- Nihai Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler sistem tarafından yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus notu dikkate alınarak yerleştirilir.

- Öğrencilerimizin sıralaması yapılırken her bölüm kendi içerisinde değerlendirilmiş olup, öğrencilerin aldığı puana göre sıralanmıştır.

- Her bölüm/programa kontenjan dağılımı yapılmasına dikkat edilmiştir.

- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS (bir dönem için 30 ECTS bir yıl için 60 ECTS) kredi yükü olması

- Tüm başvurular Erasmus+ El Kitabı'na göre, genel değerlendirme ölçütleri ile ağırlıklı puanlara eklenmiştir.

MADDİ DESTEK:

Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Erasmus+ programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda* belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %80’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin başarı durumuna göre dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

B) Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)

Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, ortak ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri*

700

700

5. ve 14. Bölge Ülkeleri*

600

750

*Bölgelere ait ülke listeleri EK-I’de verilmektedir

C) Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

Not:Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

Yükseköğretim kurumları dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma şartlarını ve yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar.

Yükseköğretim kurumları, dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, şart koşamaz ve düzenleme yapamaz.

Ancak kendilerine tahsis edilen Kurumsal Destek Hibesinden kendi belirleyecekleri kriterlerle eşitlik ve şeffaflık ilkesine uygun bir biçimde imkânları kısıtlı öğrencilere vize ve seyahat masraflarının karşılanmasında destek olabilirler.

6.1.1 Seyahat Desteği

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

  • · Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar
  • · 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlar (yararlanıcı yükseköğretim kurumu 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlara seyahat hibesi vermeyebilir. Ancak bu durumda tüm öğrenci/yeni mezunlara eşit davranılmalıdır.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

 

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

 

8000 KM veya daha fazla

1500

 

6.1.2 Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

Hibelerde Kesinti Yapılması

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar:

1) Başarısızlık Durumunda: Başarısız öğrencilerin hibelerinde %5’ten az olmamak üzere başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır. Yükseköğretim kurumu başarısızlık nedeniyle yapılacak kesinti miktarı ve nedenlerini önceden belirlemeli, hareketliliğe katılacak öğrencilere duyurmalı, öğrenciyle imzalanacak hibe sözleşmesinde hüküm altına alınmalı ve aynı durumlar için aynı kesinti miktarını eşitlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde uygulamalıdır.

2) Katılımcı Anketini Doldurmama: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır. Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır, Yararlanıcı Modülü’nde kesinti gün sayısı ilgili bölüme girilir ve açıklama bölümüne kesinti gerekçeleri yazılır.

3) Ödenen Hibenin Tamamının İadesi: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

D) Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

  • Çevrimiçi Dil Desteğinin Kapsamı Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevrimiçi Dil Desteği, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca, Litvanyaca, Slovence ve Maltaca dillerinde sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz. Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir.
  • Zorunlu Sınavlar Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden iki adet sınav olurlar. İlk sınavdan C2 alan katılımcıların ikinci sınava girme zorunlulukları bulunmamaktadır. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar. Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz. Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

E) ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Dikkat: İlan metninde yer almayan tüm konular ile ilgili 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı hükümleri esastır. !!!

 “Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Adres :

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat 

 E - Posta Adresi / Web Adresi : 

erasmus@odu.edu.tr / erasmus.odu.edu.tr

 Tel / Dahililer : 

 0 452 226 52 00 - Dahililer: 6124 / 6125 / 6164 / 6165


Eklenme Tarihi : 09-05-2023 11:05:11