ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2022 - Erasmus Programı Staj Hareketliliği Başvuruları Sona Ermiştir. - 07.04.2023

Değerli öğrencilerimiz,

Erasmus+ Yüksek Öğretim Öğrenci Hareketliliği ilan başvuru ve seçim işlemleri YÖK kararı ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Portalı üzerinden yürütülmektedir. Portal üzerinde öğrenim ve staj hareketlilikleri için iki ayrı ilan bulunmaktadır.

2022-1-TR01-KA131-HED-000056535 no’lu projenin Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği başvuru süreci başlamıştır.

- Öğrenci staj hareketliliği başvuru koşulları hakkında bilgilendirme;

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması, (Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.)

 • Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış;

 • Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;
 • Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100
 • Lisans eğitimini tamamlamış Yüksek Lisans eğitim dönemine başlamış öğrenciler için Lisans mezuniyet notunun en az 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekmektedir.
 

Tarih

Gün

Saat

Başvuru Başlangıç Tarihi:

24 Mart 2023

Cuma

10:00

Başvuru Bitiş Tarihi:

07 Nisan 2023

Cuma

16:00

HAREKETLİLİK KONTENJAN SAYILARI

(Önlisans, Lisans, YL ve Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği (Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)

Staj Hareketliliği

16 Öğrenci

Min. 2 Ay – Max. 3 Ay

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurular Online olarak alınacaktır.

Online Başvuru Linki: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/

Başvurular Erasmus Başvuru Portalı’ndan alınacak olup, ilgili başvuru kılavuzuna buradan ulaşılabilir.

- Yazılı ve Sözlü sınav tarihi hakkında bilgilendirme başvurular sona erdikten sonra sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi, yazılı/sözlü sınav tarihi, saati ve sınav yeri internet sayfamızda duyurulacaktır.

- Staj veya Öğrenim için tek başvuru yapılabilir.

- 2022 Yılı Erasmus El Kitabına buradan ulaşabilirsiniz... (Mutlaka Okuyunuz.)

Açıklamalar:

 1. Başvurunuzdan sonra değişiklik yapmak istemeniz durumunda son başvuru tarihine kadar sisteme tekrar girerek başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Ancak güncellemeden sonra başvuruyu tamamla ve başvuru formunu indir butonlarına basarak güncelleme işlemini tamamlamanız gerekmektedir. (Güncelleme aşamasında bırakılan, başvuruyu tamamla onayı verilmeyen veya sistemsel aksaklıklar nedeniyle başvurusu yarım kalan kişilere ait bilgiler sistemde görülmediğinden değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Başvuru sisteminde isim-soy isminizin üzerine tıkladığınızda açılan menüden yardım sekmesine tıklayarak sistemin kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Yaptığınız son başvuru geçerli olacaktır.)
 2. Üniversitemiz Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerine uzmanlık sınavları (TUS, DUS, EUS) ile yerleştirilen adaylar portala e-devlet ile giriş yaptıktan sonra profil bilgilerinden ilgili eğitim türünü seçerek başvurularına devam etmeleri gerekmektedir. Bu adayların Erasmus Başarı Puanları hesaplanırken not ortalaması yerine ilgili sınavdan aldıkları puan kullanılacaktır. İlgili belgeyi sisteme transkript olarak manuel yüklemeniz gerekmektedir.
 3. Anlaşma listemiz güncellenmekte olup, yeni anlaşmalar online başvuru sistemimize entegre edilmektedir. Başvurunun son gününe kadar anlaşmalarımızı tekrar inceleyerek tercihlerinizi değerlendirebilirsiniz.
 4. Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için, çevrim içi başvurunuzu eksiksiz doldurmanız “başvuruyu tamamla” ve sonrasında “başvuruyu formunu indir” butonuna basarak işleminizi tamamlamanız gerekmektedir. Başvuru formunu ayrıca göndermenize gerek yoktur.
 5. “Şehit ve Gazi Çocukları”, “Engelli Öğrenci”, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenci olma” durumunuzun bulunması halinde onaylı belgenizi başvuru sırasında portala yüklemeniz gerekmektedir.
 6. Varsa staj yeri kabul mektubunuzu 07/04/ 2023, saat 16:00'a kadar çevrim içi (online) başvuru sistemine yükleyiniz.
 7. Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) seçeneğini işaretlemeniz durumunda, staj hareketliliğinizi yalnızca dijital becerileri geliştirme alanında gerçekleştirebilirsiniz.

Yabancı Dil Sınav Bilgileri ve Seçim Kriterleri:

 • Kurumumuz Fen Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Yabancı Dil (İngilizce) sınavında yeterli görülmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Nihai başarı notu hesaplanırken akademik başarı düzeyi (GANO/Transktript) % 50; Yabancı Dil Sınavı % 50 etki edecektir.
 • Öngörülen kontenjanlara öğrenci yerleştirilirken fakülte, yüksekokul, enstitü’ye ayrılan kontenjanın program sayısından fazla olduğu durumlarda, tüm programlardan Erasmus başarı puanı en yüksek 1’er öğrenci seçildikten sonra açıkta kalan kontenjanlar fakülte, yüksekokul ve enstitü bazında Erasmus Puanı en yüksek olan öğrencilere sırası ile verilir.
 • Fakülte/yüksekokul/enstitü’ye ayrılan kontenjanın program sayısından az olduğu durumlarda kontenjanlara, programlardaki en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek kendi aralarında Erasmus puanına göre yerleştirme yapılır. Tüm yerleştirmeler yapıldıktan sonra boş kalan myo/fakülte/yüksekokul/enstitü kontenjanları dengeli dağılım ilkesi gözetilerek öncelikle ilanda belirtilen kontenjan dağıtımında asil öğrenci kontenjanı verilemeyen fakülte/yüksekokul/enstitü programlarındaki (boş kalan kontenjan ile aynı öğrenim kademesi olacak şekilde) Erasmus puanı en yüksek 1’er öğrenci seçilerek tahsis edilir. Fakülte ve Yüksekokullar için tüm yerleştirmeler yapıldıktan sonra her program için Erasmus başarı puanına göre en yüksek puanlı 3’er öğrenci yedek olarak belirlenir. Enstitü için ise, yüksek lisans ve doktora seviyeleri ayrı ayrı değerlendirilmek üzere tüm programlardan Erasmus başarı puanı en yüksek 1’er öğrenci seçildikten sonra kendi aralarında sıralamaya tabi tutulup ilk 3 öğrenci asil, geri kalan 9 öğrenci ise yedek olarak belirlenir.
 • Fakülte/yüksekokul/enstitü’ye ayrılan kontenjanın program sayısından az olduğu durumlarda, asil listeden feragat olduğu takdirde ilgili programın 1. sıradaki yedek öğrencisi ile asil listede kontenjan verilemeyen fakülte/yüksekokul/enstitü programlarının 1. sıradaki yedek öğrencisi Erasmus başarı puanına göre kıyaslanır. Erasmus başarı puanı yüksek olan öğrenciye hak verilir.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

15

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

10

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

10

Birinci ve ikinci derece akrabaları* veya kendiniz depremde etkilenen bir ilde mi (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) ikamet ediyorsunuz.

10

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir.

+5

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır

-10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

* 1. ve 2. Derece akrabalar: anne, baba, çocuklar, eş, eşinin annesi, eşinin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir

* Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

A) Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Erasmus+ programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda* belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %80’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin başarı durumuna göre dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

B) Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)

Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, ortak ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri*

700

700

5. ve 14. Bölge Ülkeleri*

600

750

*Bölgelere ait ülke listeleri EK-I’de verilmektedir

C) Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

Not:Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

Yükseköğretim kurumları dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma şartlarını ve yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar.

Yükseköğretim kurumları, dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, şart koşamaz ve düzenleme yapamaz.

Ancak kendilerine tahsis edilen Kurumsal Destek Hibesinden kendi belirleyecekleri kriterlerle eşitlik ve şeffaflık ilkesine uygun bir biçimde imkânları kısıtlı öğrencilere vize ve seyahat masraflarının karşılanmasında destek olabilirler.

6.1.1 Seyahat Desteği

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

 • · Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar
 • · 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlar (yararlanıcı yükseköğretim kurumu 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlara seyahat hibesi vermeyebilir. Ancak bu durumda tüm öğrenci/yeni mezunlara eşit davranılmalıdır.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

 

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

 

8000 KM veya daha fazla

1500

 

6.1.2 Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

Hibelerde Kesinti Yapılması

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar:

1) Başarısızlık Durumunda: Başarısız öğrencilerin hibelerinde %5’ten az olmamak üzere başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır. Yükseköğretim kurumu başarısızlık nedeniyle yapılacak kesinti miktarı ve nedenlerini önceden belirlemeli, hareketliliğe katılacak öğrencilere duyurmalı, öğrenciyle imzalanacak hibe sözleşmesinde hüküm altına alınmalı ve aynı durumlar için aynı kesinti miktarını eşitlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde uygulamalıdır.

2) Katılımcı Anketini Doldurmama: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır. Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır, Yararlanıcı Modülü’nde kesinti gün sayısı ilgili bölüme girilir ve açıklama bölümüne kesinti gerekçeleri yazılır.

3) Ödenen Hibenin Tamamının İadesi: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

D) Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

 • Çevrimiçi Dil Desteğinin Kapsamı Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevrimiçi Dil Desteği, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca, Litvanyaca, Slovence ve Maltaca dillerinde sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz. Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir.
 • Zorunlu Sınavlar Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden iki adet sınav olurlar. İlk sınavdan C2 alan katılımcıların ikinci sınava girme zorunlulukları bulunmamaktadır. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar. Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz. Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

E) ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Dikkat: İlan metninde yer almayan tüm konular ile ilgili 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı hükümleri esastır. !!!

İletişim Bilgileri:

Erasmus Ofisi

Tel: (0 452) 234 50 10

Dahili: 6164 - 6165

e-posta: erasmus@odu.edu.tr

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat


Eklenme Tarihi : 23-03-2023 11:15:11