ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Sonuç Listesi (01.04.2022)

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Değerli öğrencilerimiz,

2021-1-TR01-KA131-HED-00008831 Proje no’lu Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuru sonuçları açıklanmıştır. 

*** Öğrenim Hareketliliğini Kazanan Sonuçlarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız... 

*** Staj Hareketliliğini Kazanan Sonuçlarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız... 

*** Öğrenim Hareketliliği Yedek Sonuçlarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız... 

*** Staj Hareketliliği Yedek Sonuçlarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız... 

*** Öğrenim+Staj Hareketliliği Yedek Sonuçlarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız... 

Bildiri/Bilgilendirme: Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılmaya hak kazan öğrencilerimize 06/04/2021 tarih ve Saat 10:00’da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 1. Kat, Konferans Salonu-1'de oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. Toplantıda süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

** 2021 Erasmus Uygulama El Kitabı İçin Lütfen Tıklayınız… (2021-1-TR01-KA131-HED-00008831)

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İrtibat Kurulacak Sorumlu Personel :

Öğr. Gör. Ece ÖZPINAR – 6124 – e-mail: eceozpinar@odu.edu.tr

Öğrenci Staj Hareketliliği İrtibat Kurulacak Sorumlu Personel :

Öğr. Gör. Arife ÖKSÜZ – 6125 – e-mail: arifeoksuz@odu.edu.tr

— Değerli Öğrenciler Lütfen Dikkatlice Okuyunuz—

Açıklamalar, Uygulama El Kitabı ve Süreç Hakkında Bilgilendirme:

Not1: Fen Edebiyat Fakültesi/Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavına (İngilizce) itiraz etmek isteyen öğrencilerimiz;

- 08 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar itiraz için hazırladıkları dilekçelerini imzalayarak (Pdf, Word, Image) erasmus@odu.edu.tr posta adresine mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Dilekçeler sınavı yapan birime koordinatörlüğümüzce gönderilecektir.

Not2: Seçim kararına itiraz, 08.04.2022 tarihine kadar Erasmus Kurum Koordinaörlüğüne dilekçe ile yapılmalıdır.

Not3: Yabancı Dil Sınav ortalaması (Yazılı/Sözlü) 50 puan ve üzeri olduğu zaman öğrenciye ait transkript (yüzlük not sistemine) puanı sonuç ortalamasına katılır ve öğrencinin nihai puanı elde edilir. Yabancı Dil Sınav ortalaması (Yazılı/Sözlü) 49 ve altında olan öğrencilerimiz dil barajını geçemedikleri için puanları hesaplanmamıştır.

Not4: Listelerdeki kişisel bilgilerinde yanlışlık/eksiklik olduğunu düşünen öğrencilerimiz 08.04.2022 tarihine kadar erasmus@odu.edu.tr adresine mail yolu ile bilgi vermeleri gerekmektedir.

Not5: Asil veya yedek listede yer alan ve haklarından feragat etmek isteyen öğrencilerimizin dilekçe yazarak, dilekçelerini 05 Mayıs 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

** YÖK Dönüşüm Tablosu için tıklayınız...

 GENEL LİSTENİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- Nihai  Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler  sistem tarafından yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus notu dikkate alınarak yerleştirilir.

- Öğrencilerimizin sıralaması yapılırken her bölüm/sınıf kendi içerisinde değerlendirilmiş olup, öğrencilerin aldığı puana göre sıralanmıştır.

- Her bölüm/program ve sınıfa kontenjan dağılımı yapılmasına dikkat edilmiştir.

- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS (bir dönem için 30 ECTS bir yıl için 60 ECTS) kredi yükü olması

- Tüm başvurular Erasmus+ El Kitabı'na göre, genel değerlendirme değerlendirme ölçütleri ile ağırlıklı puanlara göre değerlendirilmiştir.

MADDİ DESTEK:

Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Erasmus+ programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda* belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %80’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin başarı durumuna göre dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne ve babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Not: Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

Yükseköğretim kurumları dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma şartlarını ve yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar.

Yükseköğretim kurumları, dezavantajlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, şart koşamaz ve düzenleme yapamaz.

Ancak kendilerine tahsis edilen Kurumsal Destek Hibesinden kendi belirleyecekleri kriterlerle eşitlik ve şeffaflık ilkesine uygun bir biçimde imkânları kısıtlı öğrencilere vize ve seyahat masraflarının karşılanmasında destek olabilirler.

ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Adres :

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat 

 E - Posta Adresi / Web Adresi : 

erasmus@odu.edu.tr / erasmus.odu.edu.tr

 Tel / Dahililer : 

 0 452 226 52 00 - Dahililer: 6124 / 6125 / 6164 / 6165


Eklenme Tarihi : 01-04-2022 14:22:55